Surat pengaduan diproses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.