Dana DHE SDA yang ditempatkan pada Reksus DHE SDA dapat digunakan eksportir SDA untuk transfer dana guna pembayaran: 1. bea keluar dan pungutan lain dibidang ekspor; 2. pinjaman; 3. impor; 4. keuntungan atau deviden; dan/atau 5. keperluan lain dari penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penanaman modal